Pozemná termo inšpekcia

LETECKÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

POZEMNÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

INŠPEKCIA INTERIÉROV

Čítaj viac

ANALÝZA VÝSLEDKOV

Čítaj viac

Kombináciou leteckej a pozemnej termoinšpekcie, vieme vytvoriť tepelný 3D model a identifikovať vzájomné väzby medzi poškodeniami. Poškodenie na obale plášťa budovy, nemusí automaticky smerovať do interiéru budovy, ale môže deštruovať plášť budovy na inom mieste. V priemyselnej oblasti je termo inšpekcia kombinovaná s laserovým skenovaním pre potrebu určenia deformít.

Lokalizácia tepelných únikov

Compare imagesCompare images

Overenie správneho zateplenia fasád

Compare imagesCompare images

Tepelné úniky na fasádach budov/okien

Compare imagesCompare images