Letecká termo inšpekcia

LETECKÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

POZEMNÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

INŠPEKCIA INTERIÉROV

Čítaj viac

ANALÝZA VÝSLEDKOV

Čítaj viac

Prostredníctvom dronov s vysoko-citlivými termokamerami sa dostaneme do neprístupných častí objektov, kde sme schopní aj v priamom prenose identifikovať potenciálne poškodenia. Vo veľkej miere ide o rovné strechy (paneláky), prípadne o identifikáciu reálnej kvality zateplovacích prác ( napr. uloženie polystyrénových blokov). V priemyselnej oblasti sa sústreďujeme na tesnosti potrubí, pecí, nádrží.

Tepelné úniky na strechách

Compare imagesCompare images

Tepelné úniky na plášti budov

Compare imagesCompare images

Kontrola elektrických vedení (VNV, NNV…)

Compare imagesCompare images

Meranie tepelných koridorov v mestách

Compare imagesCompare images

Vyhľadávanie poškodenia podzemných vedení pomocou termo inšpekcie

Compare imagesCompare images