"Zabezpečujeme pozemnú aj vzdušnú inšpekciu termokamerami"Merania teploty ľudského tela, kontrola kvality zateplenia, identifikácia prasklín, zatekanie rovných striech, tepelné mosty

AKO TO FUNGUJE?

Všetky predmety s teplotou vyššou ako je absolútna nula, tj. všetky telesa v známom vesmíre, vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Pretože intenzita elektromagnetického žiarenia je závislá na povrchovej teplote objektu, ktorý toto žiarenie vydáva, možno zmeraním intenzity žiarenia stanoviť povrchovú teplotu objektu. A práve toto je princíp bezdotykového merania teploty, na ktorom funguje aj meranie termokamerou. Pretože je zdrojom tohto elektromagnetického žiarenia termický pohyb častíc, z ktorých je objekt zložený, nazývame toto žiarenie “tepelným žiarením”, aby sme ho odlíšili od ostatného elektromagnetického žiarenia, ktoré vzniká z iných príčin. Ide o termo merania v skúmanom teréne a zisťovanie nameraných odchyliek pri opakovanej inšpekcii, čim je možné s predstihom identifikovať hroziace defekty. Na vyhodnocovanie stavu objektov zo vzduchu aj zo zeme používame najmodernejšiu technológiu termo kamier. S tepelnou citlivosťou < 0.035°C a presnosťou +/- 2% v rozsahu – 40 až 2000°C sme pripravení na všetky energetické a industriálne merania vrátane merania teploty ľudského tela s presnosťou do 0,3 °C.

Letecká termo inšpekcia

Krok 1.

Čítaj viac

Pozemná termo inšpekcia

Krok 2.

Čítaj viac

Inšpekcia interiérov

Krok 3.

Čítaj viac

Analýza výsledkov

Krok 4.

Čítaj viac

Corona COVID – 19