"Zabezpečujeme pozemnú aj vzdušnú inšpekciu termokamerami"Merania teploty ľudského tela, kontrola kvality zateplenia, identifikácia prasklín, zatekanie rovných striech, tepelné mosty

AKO TO FUNGUJE?

Všetky predmety s teplotou vyššou ako je absolútna nula, tj. všetky telesa v známom vesmíre, vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Pretože intenzita elektromagnetického žiarenia je závislá na povrchovej teplote objektu, ktorý toto žiarenie vydáva, možno zmeraním intenzity žiarenia stanoviť povrchovú teplotu objektu. A práve toto je princíp bezdotykového merania teploty, na ktorom funguje aj meranie termokamerou. Pretože je zdrojom tohto elektromagnetického žiarenia termický pohyb častíc, z ktorých je objekt zložený, nazývame toto žiarenie “tepelným žiarením”, aby sme ho odlíšili od ostatného elektromagnetického žiarenia, ktoré vzniká z iných príčin. Ide o termo merania v skúmanom teréne a zisťovanie nameraných odchyliek pri opakovanej inšpekcii, čim je možné s predstihom identifikovať hroziace defekty. Na vyhodnocovanie stavu objektov zo vzduchu aj zo zeme používame najmodernejšiu technológiu termo kamier. S tepelnou citlivosťou < 0.035°C a presnosťou +/- 2% v rozsahu – 40 až 2000°C sme pripravení na všetky energetické a industriálne merania vrátane merania teploty ľudského tela s presnosťou do 0,3 °C.

Letecká termo inšpekcia

Krok 1.

Čítaj viac

Pozemná termo inšpekcia

Krok 2.

Čítaj viac

Inšpekcia interiérov

Krok 3.

Čítaj viac

Analýza výsledkov

Krok 4.

Čítaj viac

Zabezpečujeme pozemnú aj vzdušnú inšpekciu termokamerami