Ukážky

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

Meranie telesnej teploty veľkého počtu ľudí v reálnom čase


Tepelné úniky na strechách

Compare imagesCompare images

Tepelné úniky na plášti budov

Compare imagesCompare images

Kontrola elektrických vedení (VNV, NNV…)

Compare imagesCompare images

Meranie tepelných koridorov v mestách

Compare imagesCompare images

Vyhľadávanie poškodenia podzemných vedení pomocou termo inšpekcie

Compare imagesCompare images

Lokalizácia tepelných únikov

Compare imagesCompare images

Overenie správneho zateplenia fasád

Compare imagesCompare images

Tepelné úniky na fasádach budov/okien

Compare imagesCompare images

Sledovanie tepelných únikov v interiéroch

Compare imagesCompare images

Zisťovanie zateplenia strechy a jej vplyv na interiér

Compare imagesCompare images

Zistenie priebehu podlahového kúrenia

Compare imagesCompare images