Analýza výsledkov

LETECKÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

POZEMNÁ TERMO INŠPEKCIA

Čítaj viac

INŠPEKCIA INTERIÉROV

Čítaj viac

ANALÝZA VÝSLEDKOV

Čítaj viac

Z nameraných dát sú vyhotovené analýzy s popisom zistených hodnôt, ktoré poukážu na zistené anomálie. Zákazník dostáva k získaným dátam aj bezplatný softvér, kde s dátami môže pracovať ďalej podľa vlastného uváženia. V kombinácii s geo-inžinierskymi meraniami laserovými skenermi, poskytujeme aj 3D tepelné modely objektov pre následnú lepšiu orientáciu pri sanácii poškodenia.

Tepelné inšpekcie opláštenia priemyselných objektov

Identifikácia problémových miest plášta zakopanej nádrže bez osvetlenia


Termoinšpekcia elektrických vedení

Detekcia problémových miest hrádzí použitím termokamier